Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

For dig som er…

Borger

MedComs arbejde har direkte betydning for dig som borger og patient. Du kommer i kontakt med MedCom uden at vide det via adgangen til egen journal, egen monitorering af sundhedsdata og i forbindelse med mere sammenhængende patientforløb på tværs af sektorerne. Nedenfor kan du læse om nogle af de projekter, som MedCom deltager i.

Adgang til egen journal

Du kan via Sundhedsjournalen på www.sundhed.dk få indsigt i sundhedsdata og dermed få et yderligere indblik i din sygdom. Det giver en større mulighed for at følge med i behandlingsforløbet og selv blive mere aktiv i forhold til behandling og egenomsorg. 

Sammenhængende patientforløb

MedComs kommunikationsstandarder sikrer, at data i et patientforløb deles hurtigt og sikkert mellem f.eks. egen læge og sygehus.

Eksempelvis kan du sammen med lægen vælge, hvilken sygehusafdeling, du skal behandles på. Den elektroniske henvisning sendes da direkte fra din praktiserende læge til sygehuset. Ligeså bliver der sendt en elektronisk besked fra sygehusafdelingen til den kommunale hjemmepleje, når en borger har brug for hjemmepleje, efter han eller hun er udskrevet og kommet hjem. På den måde sikres, at kommunens plejepersonale får besked.

Forløbsplan

Som borger med KOL, type 2-diabetes og/eller iskæmisk hjertesygdom har du mulighed for at få adgang til en forløbsplan via internettet. Forløbsplanen skal hjælpe borgere med en kronisk sygdom med at få overblik over eget sygdomsforløb. Forløbsplanen indeholder data, fx lungefunktionstal, fra almen praksis og oprettes af din praktiserende læge i samarbejde med dig. Udover selve forløbsplanen kan du på hjemmesiden læse små artikler om fx det at have sygdommen samt se videoer, der fx viser, hvordan andre har det, eller hvordan man tager sin medicin.

Læs mere om it-understøttelse af forløbsplaner nedenfor.

Tættere på sundhedsvæsnet

I disse år bliver der gjort en større indsats for at bringe dig tættere på lægen på en mere effektiv måde. Det betyder mere digital kontakt, bl.a. videokonsultationer, kontakt til din læge via “Min Læge”-appen eller “Kontakt Læge”-appen samt bedre forberedelse til en konsultation med din læge online før du møder op. 

Med “Min Læge”-appen, som er en mobil løsning primært rettet mod de borgere, der er digitalt parate, kan du hurtigt og nemt komme i kontakt med din læge. Med “Kontakt Læge”-appen kan social- og sundhedsfagligt personale i kommunen hjælpe borgere uden NemID med at opstarte en videokonsultation med egen læge.

Lægen anvender det virtuelle venteværelse. Det er en lægefaglig vurdering, om en konsultation skal tilbydes via video. Videokonsultationen aftales med egen læge efter anvisning på lægens hjemmeside.

Læs mere om MedComs aktiviteter på området nedenunder.

Fremsendelse af elektroniske hjemmemålinger

Din praktiserende læge kan i dag vælge at bestille elektroniske hjemmemålinger af dig via WebPatient. 
Hvis din læge vælger dette, så modtager du automatisk besked om bestillingen sammen med vejledning for hjemmemåling og link til WebPatient via mail og/eller SMS. Du logger ind på www.web-patient.dk med NemID og afgiver svar på de undersøgelser og spørgsmål, din læge beder dig indsende elektronisk. 
Din praktiserende læge modtager og kan se resultaterne i sit lægesystem få minutter efter, at du har afsendt dine målinger og svar. 

Her kan du se en video om, hvordan det fungerer.

Læs mere om elektronisk indberetning af patientrapporterede oplysninger (PRO) i almen praksis nedenfor. 

Et Samlet Patientoverblik

Bedre koordinering, samarbejde og overblik for patienter, deres pårørende og sundhedsprofessionelle er målet med “Program for Et Samlet Patientoverblik”. Programmet skal fremme koordineringen og samarbejdet mellem hospital, praktiserende læge, hjemmeplejen og andre, der er involveret i patientens behandling. Programmet skal også hjælpe patienter og deres pårørende til at få bedre overblik over deres forløb. 

MedCom har i forbindelse med programmet opgaver i relation til standarder, test og certificering samt implementeringsstøtte til kommuner og praksissektoren.