Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Fokus på

Modernisering

MedCom er i samarbejde med centrale samarbejdspartnere i gang med at modernisere det danske sundhedsvæsen via en ny og forbedret meddelelseskommunikation. Det betyder store ændringer i det danske sundhedsvæsens infrastruktur, som i fremtiden kommer til at køre på internationale standarder.

Vi har lavet en lille film, der introducerer moderniseringsaktiviteterne.

Modernisering af MedCom-kommunikationen

Med aftalerne om regionernes og kommunernes økonomi for 2023 er der bred enighed om planerne for national implementering af MedComs to første HL7-/FHIR-standarder, der afløser de hidtidige EDIFACT- og OIOXML-udgaver af ”advis om sygehusophold” og ”korrespondancemeddelelse”.

Hurtigst mulig og trinvis ibrugtagning af den indholdsmæssigt forbedrede korrespondancemeddelelse, forudsætter etablering af en central mapning mellem eksisterende og ny version af standarden.

I MedCom13 skal der udarbejdes et opdateret roadmap for modernisering af de øvrige EDIFACT- og OIOXML-standarder, med afsæt i forretningsmæssige behov for videreudvikling og vurdering af balancen mellem dataforsendelse og datadeling. Med afsæt i MedComs behovskatalog er MedComs styregruppe og Den nationale bestyrelse for sundheds-it tidligere forelagt særlige behov for:

  • Optimering af henvisningsflow mellem almen lægepraksis og sygehuse
  • Tidssvarende laboratoriesvar-standarder svarende til gældende parakliniske analysemetoder
  • Generisk kommunehenvisning, herunder til brug for udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering

Produktionspilot

For at demonstrere og kvalitetssikre det samlede potentiale i modernisering af MedCom-kommunikationen skal der gennemføres en produktionspilot, hvor den nuværende manuelle håndtering af analysesvar fra kommunalt personale til praktiserende læge digitaliseres ved brug af FHIR-standard og EHME-infrastruktur (Enhanced Healthcare Messaging Infrastructure).

Et vigtigt element i en moderniseret infrastruktur er en forbedret håndtering af IT-systemernes elektroniske adresser, herunder især:

  • Bedre datakvalitet i SOR – at oplysninger om SOR lokationsnumre og meddelelsestyper er korrekte
  • Bedre anvendelse af SOR til adressering – at it-systemernes anvendelse af SOR-data til adressering kvalitetssikres (fx ved nationale krav til anvendelse, som sikres via certificering)
  • Fremtidssikring (at igangværende SOR-kvalitetsarbejde videreføres og udvikles til kommende adresseringskomponent i moderniseret infrastruktur)

Strategi for digital sundhed

Moderniseringsinitiativet tager afsæt i Strategi for digital sundhed , initiativ 2.1. Du kan læse strategien her (se side 38)

Grafisk element

Bliv opdateret på moderniseringsprocessen

Formularen er ved at blive udarbejdet.

Grafisk element

Kontakt

Portrætfoto af Michael

Michael Johansen

Chefkonsulent

Standardteam

Portrætfoto af Ole

Ole Vilstrup Møller

Konsulent

Standardteam