Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

KIH

Hjemmemonitoreringsdatabase

Find mere information om

Hvad er Hjemmemonitoreringsdatabasen?

Hjemmemonitoreringsdatabasen (KIH) (også kaldet Klinisk integreret hjemmemonitorering og/eller KIH XDS Repository) er del af en national infrastruktur for dokumentdeling, hvis formål er effektivt og sikkert at dele og skabe overblik over relevante data i et behandlingsforløb på tværs af sundhedsvæsenets aktører.

Den nationale infrastruktur er baseret på IHE XDS-standarden med et fællesnationalt registry, der indeholder information om, og pegepinde til kliniske data i forskellige repositories, hvor man kan fremsøge relevante dokumenter om den enkelte patient.

KIH er et af disse repositories – og bidrager i den nationale infrastruktur til opsamling og deling af hjemmemålinger og patientrapporterede spørgeskemaoplysninger.  

Baggrunden for udviklingen af KIH er, at mange løsninger til hjemmemonitorering og patientrapporterede oplysninger (PRO) fungerer som stand alone med egne databaser og ofte også egne portaler til visning af disse data.

KIH faciliterer en standardiseret adgang til at dele disse oplysninger via Dokumentdelingsservicen (DDS) på den Nationale Serviceplatform (NSP) uafhængigt af kildesystemernes datastruktur.

Du kan læse mere om den nationale infrastruktur og KIH i guiden til Kom godt i gang med dokumentdeling’ (pdf).

Økonomifakta

Finansieringen af drift, videreudvikling og administration af KIH er underlagt udgiftsneutral brugerfinansiering. Fra og med 2018 er KIH medtaget i finansierings- og styringsmodellen for fællesoffentlig it-infrastruktur på sundhedsområdet (ØA18) og finansieres via bloktilskuddet. Her finder du principper for finansiering (pdf).  

Systemfakta

KIH er en del af organisationen for systemforvaltningen af fællesoffentlige sundheds-it-løsninger (FSI). Den fællesoffentlige systemforvaltning er organiseret i overensstemmelse med Governancemodellen for styregruppen for FSI – og med MedComs styregruppe som forretningsstyregruppe. Det forventes, at der endvidere nedsættes en brugergruppe, som vil have til opgave at følge driften og sikre den tekniske og sikkerhedsmæssige udvikling.

MedCom er fællesoffentlig systemforvalter for KIH. Systemforvaltningen dækker hele styrings- og forvaltningsopgaven for KIH – og er fastlagt i Governance-modellen samt i KIH-FSI-driftsaftalen for fællesoffentlige sundheds it-løsninger.

Driftsfakta

Driften af KIH varetages af Region Nordjylland. 

Læs også …

Kontaktpersoner

Portrætfoto af Jens

Jens Rahbek Nørgaard

Chefkonsulent

Systemforvaltnings-team

Portrætfoto af Jesper

Jesper Søderberg Knudsen

Konsulent

Systemforvaltnings-team