Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Systemforvaltning

Driftsansvaret for enkelte fællesoffentlige infrastrukturelementer er forankret i MedCom

Hvad dækker systemforvaltning over?

I økonomiaftalerne for 2016 er det aftalt, at der etableres governance for fælles offentlig systemforvaltning. Denne governance vil fra opstarten i 2016 også omfatte MedComs systemforvaltning:

Derudover bidrager MedCom efter konkret aftale til opgaveløsning i relation til fællesregionale og/eller fælles offentlige systemer, der er foranket i RSI eller Sundhedsdatastyrelsen (SDS).

 • Understøttelse af RSI-forankret systemforvaltning, med fokus på datakilder til Sundhedsjournalen: E-journal, labdatabank, henvisningshotel
 • Understøttelse af SDS-forankret systemforvaltning, med fokus på ibrugtagning af NSP-services (fx Dokumentdeling, MinLog, Behandlerrelationsservice, CPR-services og samtykkeservice)

Systemforvaltning dækker hele styrings- og forvaltningsopgaven for IT-løsninger – og indbefatter en række veldefinerede opgaver og områder: 

 • Bidrage til at sikre stabil og sikker drift, vedligehold og videreudvikling
 • Budgetlægning, fakturering og opfølgning
 • Support, rådgivning, samarbejde, kommunikation til og dialog med tilsluttede parter
 • Kontraktstyring og leverandørsamarbejde
 • Koordination med relevante parter
 • Kvalitetssikring af informationssikkerhed gennem relevante dele af ISO27001 – teknisk og organisatorisk
 • Følge ændringer i og overholde gældende lovgivning
 • Administration og sekretariatsbetjening af bl.a. forretningsstyregrupper, brugergruppe og FSI/FOSA
 • Opfyldelse af FSI-krav og deltagelse i FOSA-forum

MedComs informationssikkerhedspolitik

Som ramme for informationssikkerheden i MedComs opgave som fællesoffentlig systemforvalter behandlede og godkendte MedComs styregruppe den 3. marts 2017 MedComs informationssikkerhedspolitik.

Politikken udgør den overordnede ramme for informationssikkerheden og understøtter og udmønter MedComs vision og mission.

Her kan du finde MedComs informationssikkerhedspolitik (pdf).

Udbud

Som led i MedComs opgave som fællesoffentlig systemforvalter gennemfører MedCom jævnligt udbudsprocesser, da kontrakterne om drift af SDN og VDX er udbudspligtige.

Læs mere om udbud her.

Kontaktpersoner

Portrætfoto af Lars H.

Lars Hulbæk

Direktør

Systemforvaltnings-team

Portrætfoto af Jens

Jens Rahbek Nørgaard

Chefkonsulent

Systemforvaltnings-team

Portrætfoto af Peder

Peder Illum

Konsulent

Systemforvaltnings-team

Portrætfoto af Tanja

Tanja Gerner Jusslin

Konsulent

Systemforvaltnings-team

Portrætfoto af Per

Per Abildgaard

Konsulent

Systemforvaltnings-team

Portrætfoto af Jesper

Jesper Søderberg Knudsen

Konsulent

Systemforvaltnings-team

Portrætfoto af Lars Hillerup

Lars Hillerup

Konsulent

Systemforvaltnings-team

Portrætfoto af Martin

Martin Bergholz-Knudsen

Konsulent

Systemforvaltnings-team