Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

MedCom13

Projekter og aktiviteter

Her får du en oversigt over alle igangværende projekter og aktiviteter

Bemærk, at siden er under opbygning.

Indlæser projekter

Arbejdsprogrammet for MedCom13

Den 13. MedCom projektperiode omfatter årene 2023-2025 og bygger i høj grad videre på det fundament, der er skabt i MedCom12. Det fortsatte arbejde med at IT-understøtte det tværsektorielle patientsamarbejde mellem sundhedssektorens parter, påvirkes imidlertid i høj grad af den akutte mangel på personaleressourcer og de igangværende organisatoriske ændringer. Her stiller især etableringen af nærhospitaler, sundhedsklynger omkring akuthospitalerne og forbedrede
tilbud til psykiatriske patienter nye krav til digitaliseringen.

Kontaktpersoner

Portrætfoto af Lars H.

Lars Hulbæk

Direktør

Systemforvaltnings-team

Portrætfoto af Mie M.

Mie Hjorth Matthiesen

Konsulent

Koordinering & Kommunikation