Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Kommuner

Modernisering

Fællesfaglige begreber

Opdateret 16. februar 2023

Ifm. projektet Fælles Faglige Begreber (FFB) anmodede KL MedCom om at udarbejde en HL7 FHIR-standard for FFB-uddata. Standarden skal anvendes til indberetning af data til KL’s Gateway fra de kommunale EOJ-systemer og samtidig give EOJleverandørerne mulighed for at anvende MedComs testservices, som etableres ifm. MedComs FHIR-standarder. Opgaven var samtidig en delmængde af KL’s og MedComs koordinering ifm. ibrugtagning og udvikling af HL7-ressourcer og -profiler samt et initiativ til at igangsætte FHIR-udvikling hos EOJ-leverandørerne i
perioden 2021-22.

I aftalen om kommunernes økonomi for 2022 fremgår det, at indberetninger om udvikling af funktionsevneniveau i regi af VUM 2.0 fra Fælles Faglige Begreber introduceres som et frivilligt tilbud fra 2023 og gøres obligatorisk fra 2025. EOJ-leverandørerne har efterfølgende tilrettet deres tidsplaner ift. ovenstående. KL har overdraget governance for FFB-projektet til KOMBIT i januar 2022.

Resultater

På baggrund af 7 typer indberetningsscenarier i FFB-uddatasæt har MedCom udarbejdet FFB-uddata testscripts som EOJleverandørerne har kunnet test op imod i onlinetestværktøjet Touchstone fra januar 2022. MedCom har via dette projekt opnået konkrete erfaringer med Touchstone og udarbejdelse af testscripts
til denne. Samtidig har KL og MedCom gensidigt udvekslet erfaringer ifm.etablering af FHIR-ressourcer og -profiler.

Fremadrettet

Der er behov for afklaring om KOMBIT overtager at sikre adgang til IG for FFB-uddatasættet. MedCom stiller fortsat FFB-uddata testscripts i Touchstone til rådighed. Når der kommer aktiv brug af testscriptsene i perioden 2023-2025, indgår opfølgning og vedligehold af testscripts i MedComs samlede testaktiviteter ifm. FHIR. Opfølgende dialog, opgavefordeling og koordinering med KL og
KOMBIT foretages efter behov.

Kontaktperson i KL

Rasmus Lumbye
Konsulent
RALU@kl.dk
Fælles Faglige Begreber Socialpolitik
tlf. 6163 0197

Kontakt

Portrætfoto af Dorthe

Dorthe Skou Lassen

Chefkonsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Ole

Ole Vilstrup Møller

Konsulent

Standardteam