Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Kvalitetsstyring

Kvalitetsstyring

Opdateret 10. februar 2023

MedComs kvalitetsstyringssystem for udarbejdelse og ændring af MedCom-standarder samt test af leverandørernes implementering af MedCom-standarder opfylder kravene i standarden for kvalitet: ISO 9001:2015.

Se certifikatet.

MedCom har nu i over 25 år testet og certificeret it-leverandørers implementering af MedCom-standarder/-profiler.

I 2015 besluttede MedCom at etablere et kvalitetsstyringssystem (KSS) indenfor test og certificering af it-leverandørers implementering af MedCom-standarder. Beslutningen blev forårsaget af behov for at afhjælpe håndtering af følgende problemstillinger:

  • Øget anvendelse af MedComs standarder
  • Øget test-/certificeringsaktivitet
  • Mere professionel, ensartet, transparent håndtering fra MedComs side
  • Fokus på sikring af korrekt dataoverførsel
  • Minimering af procesfejl med fokus på løbende forbedringer

De vigtigste milepæle opnået indtil nu:

15-06-2016     MedComs KSS frigivet og taget i brug (2 typer af testforløb)

24-05-2017     MedComs KSS ISO 9001:2015-certificeret

01-10-2018     MedComs KSS-udvidelse af omfang 1: fokus på MedCom standard

19-06-2019     Øvrigt testforløb inkluderet i KSS (nu i alt 3 typer af testforløb)

27-05-2020     MedComs KSS ISO 9001:2015-re-certificeringsaudit med udvidelse af omfang

Udvikling, nye projekter og status

For at sikre ensartethed og høj kvalitet af MedCom-standarder er der i 2021 strategisk besluttet at rette fokus på en af MedComs kerneprocesser:

SOP-4.1-Udarbejdelse og ændring af MedCom standard

Der er nedsat en større arbejdsgruppe, som er i gang med at revidere og i flere detaljer beskrive processen fra A til Z.

Kontakt

Portætbillede af Tomas

Tomas Placatka

Kvalitetskonsulent

Standardteam