Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Praksis

Forløbsplaner

Opdateret 17. februar 2023

Projektet indeholder

Projektorganisation

Informationsmateriale

Få en introduktion til forløbsplaner via vores video her (via YouTube)

Med den regionale økonomiaftale for 2016 blev det politisk aftalt at styrke indsatsen for mennesker med kronisk sygdom og udbrede forløbsplaner til patienter med KOL, diabetes type-2 og oprindeligt også kroniske lænderygsmerter. RLTN og PLO indgik aftale om implementering i overenskomstperioden 2018-2020. Der er med aftalen bl.a. afsat midler til teknisk udvikling, udbredelse og drift af forløbsplanerne. På baggrund af en lægefaglig indstilling om, at forløbsplanskonceptet ikke egner sig til patienter med kroniske lænderygsmerter, besluttede RLTN og PLO på partsmødet juni 2019, at der i stedet udvikles og implementeres en forløbsplan til iskæmisk hjertesygdom. Forløbsplaner har til formål at give patienter et bedre overblik over deres behandlingsforløb. Planen udarbejdes af patientens egen læge og udformes med det formål, at bidrage til at styrke patientens egenomsorg og kontrol med egen sygdom. Forløbet skal tage udgangspunkt i patientens egne ressourcer og motivation.

Der er udviklet og idriftsat digitale forløbsplaner for de aftalte 3 kroniske sygdomsområder. Forløbsplanerne er tilgængelig i alle almene praksis lægesystemer.

Her kan du se videoer om forløbsplaner

Formålet med projektet

Formålet med udbredelsesprojektet i MedCom 12 er at forløbsplanerne tages i brug i alle almene lægepraksis så patienter med KOL, diabetes type 2 og iskæmisk hjertesygdom kan tilbydes en forløbsplan. Projektet har også til formål at styrke patientengagement og anvendelse af de digitale forløbsplaner via implementering af nye visninger og interaktive funktioner, som patienten får adgang til via Min Læge App

Projektet er organiseret med en styregruppe med Sundheds- og Ældreministeriet som formand og med deltagelse af PLO, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og MedCom.

Her kan du desuden se nedsatte arbejdsgrupper.

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Kontakt

Portrætfoto af Rikke

Rikke Viggers

Konsulent

Praksis-lab.team

Portrætfoto af Huy

Huy Song Michelsen Ho Le

Konsulent

Standardteam

Portrætfoto af Heidi

Heidi Skram

Konsulent

Praksis-lab.team