Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

KIH

Startpakke

Hvis du vil aflevere data til Hjemmemonitoreringsdatabasen (KIH)

… er første skridt at kontakte MedCom. Nogle af de spørgsmål, som indledende kan drøftes er:

Kontaktinfo til MedCom fremgår nederst på siden.

I det næste gennemgås forudsætninger og praktiske trin for tilslutning til KIH.

Trin 1: Aftaler om brug af KIH

Ved tilslutning til KIH skal indgås:

I databehandleraftalen indgår:

Databehandleraftalen er udarbejdet ud fra en fællesoffentlig skabelon, som skal anvendes ved databehandleraftaler mellem parterne i sundhedsvæsenet. Skabelonen er forankret i den fællesoffentlige systemforvaltning af sundheds-it (FSI). 

Tilslutningsaftalen skal udfyldes, underskrives og fremsendes til MedCom på kih@medcom.dk. Tilslutningsaftalen er godkendt i MedComs styregruppe.

Databehandleraftale skal udfyldes, underskrives og fremsendes til Region Nordjylland på databehandleraftale@rn.dk.  

Regioner, offentlige og private sygehuse, praksisydere under den offentlige sygesikring, kommuner, apoteker og private laboratorier er forhåndsgodkendte for tilslutning til KIH.

Tilslutning af it-leverandører forudsætter, at tilslutningen sker på vegne af en offentlig aktør eller en privat aktør med overenskomst med det offentlige.

Udenlandske samarbejdspartnere skal godkendes i MedComs styregruppe inden tilslutning.

Ved spørgsmål til databehandleraftaler kan du her finde liste over ofte stillede spørgsmål (FAQ).

Trin 2: Test og certificering

For at sikre at data udveksles og fortolkes på samme måde på tværs af løsninger, der er implementeret af forskellige leverandører, skal data afleveres til KIH i MedCom definerede CDA-baserede formater. 

Overholdelsen af formaterne sikres gennem en test og certificering, som skal bestilles og gennemføres sammen med MedCom.

Du kan læse mere om de for KIH-relevante standarder her:

Hvis du gerne vil høre mere eller har spørgsmål til ovenstående standarder, kan du finde relevante kontaktpersoner hos MedCom her:

Du kan læse om proces for bestilling, pris, test og certificering hos MedCom her:

Værktøjer

I relation til klargøring til test og certificering er der udviklet en række værktøjer, der kan hjælpe udviklere med at programmere løsninger, der benytter XDS-dokumentdeling

Trin 3: Tilslutning til Sundhedsdatanettet (SDN)

Din organisation eller den leverandør, hvis it-system skal aflevere data til KIH, skal være tilsluttet SDN.

Baggrunden er, at der for aflevering af data til KIH skal oprettes og godkendes dedikerede aftaler på SDN til KIH – til dels et testmiljø og et produktionsmiljø for KIH.   

Alle regioner, kommuner, alment praktiserende læger er allerede tilsluttet SDN – enten direkte eller via deres leverandør.

Du kan læse mere om SDN.

Trin 4: Aftale om adgang til stagingmiljø og test af dataleverance til KIH

Når tilslutning til SDN er etableret, skal der først indgås en aftale på SDN om adgang til KIHs stagingmiljø.

Aftaleopretter er den tilsluttende part. Aftalegodkender er KIH-driftsleverandøren Region Nordjylland.   

Efter godkendelse af SDN-aftalen til KIHs stagingmiljø kan den tilsluttede part uploade de første CDA-dokumenter til stagingmiljøet. Oprettelse af nye testeksempler kan ske ved henvendelse til kih@medcom.dk.

Målet med adgangen til stagingmiljøet er at teste upload af CDA-dokumenter inden aflevering til KIHs produktionsmiljø. MedCom har til det formål adgang til en CDA-viewer, som viser CDA-dokumenter på stagingmiljøet.

MedCom verificerer, at de uploadede CDA-dokumenter overholder standarderne, og at metadata er korrekte.

Trin 5: Aftale om adgang til produktionsmiljø for KIH

Efter MedComs godkendelse af dataleverance i staging-miljøet, kan den tilsluttende part oprette en SDN-aftale om adgang til KIHs produktionsmiljø.

Aftaleopretter er igen den tilsluttende part – og aftalegodkender er KIH-driftsleverandøren Region Nordjylland.   

Når aftalen er godkendt af KIH-driftsleverandøren, fungerer upload af CDA-dokumenter i KIH i drift.  

Kontakt ved spørgsmål om tilslutning

MedCom
Mail: kih@medcom.dk 
Telefon: (+45) 6543 2030

Kontakt ved spørgsmål om databehandleraftale

Region Nordjylland
Mail: databehandleraftale@rn.dk
Att: Karoline Andersen

KIH-support i øvrigt

Se KIH-support.