Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

For dig som er…

Laboratorieansat

MedComs arbejde har direkte betydning for dig som laboratorieansat i forbindelse med indførelsen af bl.a. standard prøvetagningsblanketter (PTB), Nationale PrøveNumre (NPN) og WebReq. Kvalitetssikring af analysekvaliteten på prøver udført hos praktiserende læger sikres ligeledes gennem brug af MedCom standarder og modulet WebQuality i WebReq.

MedCom sikrer den elektroniske kommunikation mellem:

  • Læger og sygehusene
  • Mellem sygehusene og laboratorierne
  • Indbyrdes mellem laboratorierne
  • Mellem laboratorierne og patienterne på Sundhed.dk´s Laboratoriesvarportal.

Nedenfor kan du læse om nogle af de projekter, som MedCom har deltaget i og som har haft stor betydning på laboratorieområdet.

Fælles rekvisitionssedler (PTB) og profiler mindsker fejl

Den elektroniske kommunikation med anvendelse af PTB-blanketter understøttes af nationale og regionale bestillingsprofiler på laboratorieområdet. Det sparer tid, reducerer fejl og forenkler analysebestilling ved både afsender og modtager.

De anvendte profiler og WebReq er udarbejdet, så det kun er muligt at bestille prøver, som rent faktisk tilbydes på de enkelte laboratorier. Nødvendige oplysninger udfyldes automatisk hos lægerne og sendes med til laboratoriet i den elektroniske rekvisition.

Elektronisk laboratorierekvisition – WebReq

Den praktiserende læge eller speciallæge rekvirerer sine prøver elektronisk i WebReq, som er et internet baseret rekvireringsprogram. Særlige forhold til prøvetagningen af analyserne kan nemt tilføjes. Analyserepertoiret er målrettet til de enkelte laboratorier og afspejler, hvilke prøver og analyser dette laboratorium tilbyder. Laboratorierne vedligeholder selv deres repertoire og kan sætte prompter, blokeringer og regler op på analyserne.

WebReq genererer automatisk prøvetagningsblanketter med angivelse af, hvilke prøveglas der skal anvendes. Blanketten indeholder desuden etiketter med stregkoder til de enkelte glas, der sikrer, at de rigtige prøver knyttes til den rigtige patient.

Stregkoder styrer sortering og skaber sikkerhed

Stregkoder og valget af glas letter sorteringen på laboratoriet, og ved hjælp af stregkoden knyttes prøvesvaret automatisk til såvel patient som læge.

Prøvesvarene genereres automatisk i laboratoriesystemet, og svarene formidles til epj-systemet i lægepraksis eller på sygehuset, hvor de integreres i patientens journal.

Det bliver bedre og bedre

Udviklingen af den elektroniske kommunikation på laboratorieområdet fortsætter. Her er der overordnet fokus på at reducere alle papirgange:

  • Mellem laboratorier
  • Mellem almen praksis og laboratorier samt
  • Mellem laboratorier og sygehuse i andre regioner.

De to første punkter er nu elektroniske, men der er stadig mange papirsvar fra laboratorierne og til sygehus i andre regioner, så her er der stadig behov for at forbedre arbejdsgangene.

Et andet fokusområde handler om at gøre det muligt for sundhedspersonalet i hele landet at se svar fra alle landets laboratorier. I den forbindelse er der udviklet en laboratoriesvarportal, som tilgås via sundhed.dk eller WebReq. Laboratoriesvarportalen kan vise laboratoriesvar fra biokemi, immunologi, mikrobiologi og patologi. Der er en løsning på vej, så også genetiksvar kan vises på laboratoriesvarportalen.

Formålet er blandt andet at opnå en mere rationel udnyttelse af ressourcerne på laboratorierne og understøtte automatisering, samtidigt med at øge kvalitet og effektivitet i behandlingen med online adgang til laboratoriesvar både for klinikerne og for borgeren selv.

Kontakt

Portrætfoto af Marianne

Marianne Broholm

Konsulent

Praksis-lab.team