Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Nyhed

MedCom13-arbejdsprogrammet er godkendt

9. februar 2023 · 2 min

På et møde d. 8. februar i Den nationale bestyrelse for sundheds-it blev arbejdsprogrammet for den kommende MedCom-projektperiode godkendt. Dermed kan vi nu officielt tage hul på MedComs 13. projektperiode, som omfatter årene 2023-2025.

Arbejdsprogrammet for MedCom13 er godkendt

Arbejdsprogrammet tager afsæt i 17 dialogmøder; alle afholdt i perioden august-oktober 2022. Dialogmøderne tæller bl.a. stat, regioner, kommuner, praksisområdet, patientforening og it-leverandører. Derudover er programmet tilrettelagt på baggrund af drøftelser ved et prioriteringsseminar i MedComs styregruppe d. 14. november 2022.

I MedCom13 vil vi i høj grad bygge videre på det fundament, der allerede er skabt i MedCom12, hvor vi fortsat vil modernisere it-understøttelsen af det tværsektorielle patientsamarbejde mellem sundhedssektorens parter, men samtidig skærpe fokus på også at levere hurtige digitale løsninger, der kan frigøre personaletid og understøtte den igangværende omorganisering af sundhedsvæsenet.

Visionen for MedCom13 lyder derfor således:

”At arbejde for en moderne, informationssikker og internationalt funderet digital kommunikation, med fokus på hurtige gevinster for det samarbejdende sundhedsvæsen, med blik for samarbejdsflader til andre sektorer”

I årene 2023-2025 vil vi derfor arbejde med en særlig fokuseret indsats på, at:

 • Frigøre personaletid til kerneydelsen gennem tværsektoriel datadeling, videomøder, borgerrettede løsninger og praksissektorens it-redskaber.
 • Implementere de første nationale FHIR-standarder og sikre et praktisk erfaringsgrundlag for en fortsat økonomisk bæredygtig modernisering af standarder og infrastruktur.
 • Forbedre datakvaliteten og øge praksissektorens datadeling med patienter, kommuner og sygehuse.
 • Bidrage til den danske indsats for deling af sundhedsdata over landegrænser.

Inden for rammerne af ovenstående vision vil projektporteføljen for MedCom13 være fordelt på følgende 7 hovedoverskrifter:

 1. Modernisering af MedCom-kommunikationen
 2. Datadeling via den fælles infrastruktur (NSP)
 3. Sundhedsjournalen
 4. Praksissektoren
 5. Internationale aktiviteter
 6. Standarder, test og certificering
 7. Systemforvaltning

I løbet af foråret vil vi løbende kommunikere om de enkelte MedCom13-projekter og -aktiviteter, som i øjeblikket er ved at blive udarbejdet.

Arbejdsprogrammet skulle oprindeligt være godkendt d. 14. december 2022, men på grund af Folketingsvalget blev godkendelsen udskudt til d. 8. februar 2023.

Du kan læse mere uddybende om arbejdsprogrammet i Notat om arbejdsprogram for MedCom13 (2023-2025).

Vi glæder os til samarbejdet i MedCom13!