Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Formål

MedCom er etableret i 1994 som en fællesoffentlig non-profit organisation, der faciliteter samarbejde mellem myndigheder, organisationer og private firmaer om projekter vedrørende digital kommunikation i den danske sundhedssektor. I økonomiaftalen for 1999 blev det besluttet at permanentgøre MedCom. Parterne bag MedCom udgøres i dag af Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL. Det fremgår af aftalen om kommunernes økonomi for 2015, at regeringen, KL og Danske Regioner har aftalt, at MedCom refererer til den nationale bestyrelse for sundheds-it, herunder med godkendelse af projektperiodens arbejdsprogram og budget.

Kommissorium for MedComs styregruppe (pdf) (indsæt link)