Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Mødegodtgørelse

Ved deltagelse i møder, netværksgrupper og -fora hos MedCom er der mulighed for godtgørelse af udgifter i henhold til nedenstående betingelser og grupperinger.

Offentlige ansatte

Offentligt ansatte kan få refunderet rejseudgifter ud fra oplysning om kørte kilometer samt rejsebilag. Kilometergodtgørelse gives til statens lave takst. Udbetales godtgørelsen til mødedeltageren direkte fra egen arbejdsgiver, kan denne sende en faktura til MedComs EAN-nr. 5798002472264 og få godtgjort udgiften.

Praktiserende læger/speciallæger og tandlæger

Praktiserende læger/speciallæger og tandlæger kan, udover rejserefusion, tillige få godtgjort timeforbruget inkl. rejsetid vedr. møderne – dog max. 8 timer pr. møde, medmindre andet er aftalt med MedCom. Beløbet udbetales som B-indkomst.

Privatperson

Deltager man i mødefora som privatperson uden for normal ansættelse, kan der ske aflønning efter aftale med MedCom. Denne aftale laves dog kun i særlige tilfælde.

System til indberetning og behandling af udgifter og godtgørelse

MedCom benytter løsningen zExpense til behandling af mødegodtgørelse.

For at man kan bruge zExpense, kræver det, at man er oprettet i systemet. MedCom sørger for at oprette dig i systemet, og du vil via e-mail modtaget et link, som du skal bruge til at logge ind med.

Første gang du logger på zExpense, vil du blive bedt om at skifte password. Du kan se i vejledningen hvordan du gør dette. Din e-mailadresse og dit selvvalgte password vil være det login, som du fremover skal benytte til at logge på zExpense.

Man modtager kun et link første gang man har deltaget i et møde. Derefter går du selv direkte ind i systemet ved efterfølgende møder.

zExpense er der fire kategorier (se yderligere information ovenfor):

  1. Praktiserende læger og tandlæger – vejledning (PDF)
  2. Praktiserende speciallæger – vejledning (PDF)
  3. Privatpersoner – vejledning (PDF)
  4. Øvrige mødedeltagere (offentligt ansatte) – vejledning (PDF)

Du kan også i videoen få forklaret, hvordan der indrapporteres udgifter mm.

It-leverandører og øvrige momsregistrerede firmaer, der deltager i MedComs mødefora, kan efter særlig aftale, få godtgjort ansattes rejseudgifter og timeforbrug ved fremsendelse af elektronisk faktura til EAN-nr. 5798002472264. Normalt ydes kun godtgørelse for én person pr. firma, medmindre andet er aftalt med MedCom. Der godtgøres for max. 8 timer pr. møde inkl. rejsetid.

Momsregistrerede firmaer får 720,00 kr. ekskl. moms. 

Kilometergodtgørelsen følger statens takster.

Spørgsmål? Så kontakt:

Portrætfoto af Lene

Lene Taustrup

Projektassistent

Administrativt team