Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

MedCom

Hvordan er vi organiseret?

MedCom refererer til den nationale bestyrelse for sundheds-it, herunder med godkendelse af projektperiodens arbejdsprogram og budget.

MedCom ledes af en styregruppe, hvor Sundhedsministeriet varetager formandsposten. KL og Danske Regioner varetager begge en næstformandspost. Du kan se MedComs styregruppe her.

MedComs daglige ledelse varetages af direktør Lars Hulbæk.

Direktøren varetager den overordnede strategiske, personalerelaterede ledelse samt ekstern kommunikation.

Direktøren leder MedComs lederteam, der består af 5 personer og har fokus på strategiske og faglige spørgsmål samt økonomistyring. Herunder koordinering af den aktuelle projektportefølje og MedComs basisopgaver samt repræsentation i nationale råd, udvalg og arbejdsgrupper.

Ledergruppen

Direktør Lars Hulbæk: MedComs styregruppe, Den nationale bestyrelse for sundheds-it og koordinator for systemforvaltningsteam

Chefkonsulent Janne Rasmussen: Teamleder for administrativt team & koordinering- & kommunikationsteam

Chefkonsulent Dorthe Skou Lassen: Teamleder for kommuneteam

Chefkonsulent Tom Høg Sørensen: Teamleder for praksis-/laboratorieteam

Chefkonsulent Michael Johansen: Teamleder for standardteam