Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Praksis

Apps på recept

Opdateret 14. februar 2023

Baggrund

I ”Strategi for digital sundhed 2018-2024” er det beskrevet, at der forventes en høj vækst i andel af borgere på +75 år, flere kroniske syge og færre sengedage i sekundærsektoren samtidigt med færre læger i almen praksis. Det lægger pres på sundhedsvæsenets ressourcer.

I det seneste årti er et stort antal sundhedsapps dukket frem, som har hjulpet millioner af mennesker på verdensplan med at blive fysisk aktive, tælle kalorier, finde indre ro, falde i søvn og tackle lignende udfordringer

I dag findes der stort set en app til alle hyppigt forekommende sygdomme, der kan hjælpe. En af de store fordele ved apps er, at de kan styrke behandlingen både bredt og specifikt. Det er muligt at ramme specifikke behov, som ellers er svære at komme i møde: Eksempelvis at kommunikere på patientens eget sprog, eller at give patienten adgang til personlige og dynamiske anbefalinger døgnet rundt.

Markedet for sundhedsapps er i hastig udvikling og bidrager til at udvide værktøjskassen i sundhedsvæsenet. Lægerne sparer tid gennem lettere dokumentation og kommunikation med patienterne, borgerne bliver i stand til at være aktive partnere, og sundhedsvæsenet som helhed kan optimere brugen af ressourcer ved hjælp af sundhedsapps. Det er imidlertid vanskeligt at danne sig et overblik over tilgængelige sundhedsapps, herunder at vurdere effekten af dem. Samtidig efterspørges en struktureret brug af sundhedsapps, hvor standarder for og kvalitetssikring af udvalgte apps bidrager til et ”kvalitetsstempel” af sundhedsapps og markedsadgang. 

Projekt Apps på recept har sit udgangspunkt i Strategi for digital sundhed 2018-2024, hvor regeringen, Danske Regioner og KL har aftalt at gennemføre en analyse af en guide til sundhedsapps. Analysen er gennemført i 2018, og har resulteret i et allerede gennemført pilotprojekt i Region Syddanmark: ”National Appguide”.

Projektet har ophæng til regeringens strategi for life science gennem initiativ 22 Udskrivning af sundhedsapps og nordisk samarbejde om bedre rammer for akkreditering.  

Formål

Formålet er at udvikle en teknisk løsning, der kan hjælpe patienter og læger til at anvende kvalificerede og anbefalede sundhedsapps med henblik på understøttelse af en høj folkesundhed og som en integreret del af behandlingsforløb for at opnå optimale resultater af forløbene. Det forventes at sundhedsapps f.eks. kan anvendes til selvmonitorering og overholdelse af behandlingsforløb eller som støtte til lægeanbefalede motionsaktiviteter.

Om projektet

Projektet er forankret i programmet Digital Almen Praksis (DAP), der har til formål at udnytte den teknologiske udvikling til at gennemføre digitale tiltag i almen praksis, der kan optimere, øge kvalitet og lette arbejdsgangene for de praktiserende læger.

Programmet Digital Almen Praksis er initieret af Sundheds- og Ældreministeriet i samarbejde med Praktiserende Lægers Organisation (PLO), KL, Danske Regioner og MedCom.

Med indførelse af løsningen apps på recept vil almen praktiserende læge via sit almindelige journalsystem og tilhørende applikationer få mulighed for at ordinere kvalificerede og anbefalede apps til patienterne. Lægen kan tilgå et fælles katalog over kvalificerede apps og ordinere herudfra. App-kataloget skal kunne redigeres efter behov, f.eks. nye apps anbefales via National appguide. Det vil fremgå af lægesystemet og tilhørende applikationer, hvilke apps, der er ordineret og hvornår de er hentet af patienten.

Løsningen er at etablere et app-miljø, som kan integreres med MinLæge, så almen praksis på en nem og effektiv måde kan ordinere apps til patienterne. Det er essentielt, at der etableres en proces, der sikrer den rette kvalitetssikring af alle udvalgte apps i miljøet.

Kontakt

Tom Høg Sørensen

Chefkonsulent

Praksis-lab.team

Portrætfoto af Alice

Alice Ørsted Kristensen

Konsulent

Praksis-lab.team