Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Praksis

Intelligent indbakke

Opdateret 15. februar 2023

Baggrund

Praksissystemernes indbakke er et af de vigtigste omdrejningspunkter i klinikken, hvor mange forskellige digitale beskeder ankommer uprioriteret. Indbakken er ofte underopdelt i foldere baseret på beskedtype (epikriser, korrespondancer, henvisninger, administrativ korrespondance, e-konsultationer osv.). Lægerne bruger ofte en time eller mere om dagen på at gennemgå den indkomne post.

Projektet ’Den intelligente indbakke’ startede i MedCom11 perioden, hvor analysen viste, at det er særligt tidskrævende for lægerne at gennemgå og håndtere laboratoriesvar. Det blev derfor besluttet at videreføre projektet, men i denne omgang at arbejde i dybden med potentialet for automatisk håndtering af laboratoriesvar.

Formål

Formålet med projektet er at etablere en mere effektiv indbakke med fokus på en bedre håndtering af laboratoriesvar, og derved letter lægens og klinikkens personales håndtering af indkommende post. Dette skal gøres ved at gøre håndteringen af de indgående laboratoriesvar mere intelligent.

Beskrivelse af projektet

Projektet var fra starten, forankret i strategi for digital sundhed 2018-2022 ”Et sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle”, her viste det sig hurtigt at det var særligt tidskrævende at gennemgå og håndtere laboratoriesvarene.

Der er i 2022 lavet en dybere undersøgelse blandt ca. 10 meget forskellige klinikker, her viste det sig at 33% af alle laboratoriesvar kunne håndteres automatisk. 20% kunne håndteres mere intelligent, evt. lægges direkte i journalen, hvis patienten har en tid inden for et givent tidspunkt.

I projektet, hvor ”Den intelligente indbakke” integreres i et lægesystem, vil der fokuseres på to scenarier:

  1. Autobesvarelse og autoarkivering af normale svar
  2. Autoarkivering til senere vurdering hvis patienten har en tid.

Der vil i løbet af februar/marts 2023 blive kørt pilotprojekt i et lægesystem med tanke udbredelse til øvrige LPS og drift i storskala.

Det forventes, at lægen og klinikkens personale vil mærke en tydelig reduktion i den tid, som de tidligere har brugt på at gennemgå og håndtere laboratoriesvar.

Den intelligente indbakke vil sammen med patientoverblikket give den praktiserende læge og praksispersonalet en mere effektiv hverdag.

Resultaterne af pilotafprøvningen evalueres og præsenteres for DAP-styregruppen (Digital Almen Praksis) i april 2023.

Kontakt

Portrætfoto af Marianne

Marianne Broholm

Konsulent

Praksis-lab.team

Portrætfoto af Heidi

Heidi Skram

Konsulent

Praksis-lab.team

Tom Høg Sørensen

Chefkonsulent

Praksis-lab.team