Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Gennemgående aktivitet

Internationale aktiviteter

Opdateret 12. januar 2023

MedCom har en lang tradition for at deltage i internationale projekter og netværk.

Den internationale udvikling omkring HL7-standarder følges tæt og MedCom yder rådgivning internationalt, i regi af Udenrigsministeriet/Danida i Mexico og via EHTEL til lande som ønsker at trække på MedComs erfaringer.

EHTEL-medlemskabet er med til at holde MedCom orienteret om, hvad der foregår internationalt og til at bevare det internationale netværk.

MedCom deltager i promovering af dansk sundheds-it gennem deltagelse i og oplægsholder på internationale konferencer, bl.a. i samarbejde med HealthCare Denmark.

Standardisering

På det internationale standardiseringsområde deltager MedCom gennem sit sæde i Dansk Standards udvalg vedrørende Sundhedsinformatik (S 273-SUSI). Her håndteres relationerne til det internationale standardiseringsarbejde vedrørende ISO, CEN. Tillige er MedCom medlem af den danske HL7 afflilate. I forhold til IHE rammeværket følger MedCom dette arbejde tæt gennem internationale kontakter.

Internationale projekter

MedCom holder sig orienteret omkring relevante finansieringsprogrammer og internationale samarbejdsmuligheder, men deltager kun i projekter som er strategisk vigtige for Danmark, knyttet til MedComs kerneopgaver.

MedCom har i 2022 bidraget til Sundhedsdatastyrelsens ansøgning til ”Enlargement of the geographic coverage and scope of the MyHealth@EU Digital Service Infrastructure (eHDSI)” i regi af EU4Health programmet. Formålet er at etablere et nationalt kontaktpunkt som kan udveksle elektroniske recepter og ”patient summary” med andre EU-lande. Projektet påbegyndes i 2023 og finansieres delvist af EU-Kommissionen. MedCom forventes i de kommende år på at bidrage til projektets gennemførelse.

De seneste internationale projekter MedCom har deltaget i er:

  • KONFIDO, som havde fokus på sikkerhed i håndteringen af sundhedsdata når den deles, både nationalt og internationalt.
  • Trillium II, som byggede videre på andre tidligere projekter, bl.a. epSOS-projektet, som MedCom var en del af, og Trillium Bridge. Outcome var en international standard for et ”Patient Summary” som kan udveksles på tværs af grænser i Europa og med USA. MedCom var projektkoordinator.
  • EURO-CAS-projektet, som bl.a. byggede videre på resultaterne fra Antilope-projektet. Outcome var operationelle guidelines til test af interoperabilitet af sundheds-it systemer op imod anerkendte internationale standarder og profiler. Projektet blev afsluttet i december 2018. 

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Kontakt

Janne Rasmussen

Chefkonsulent

Administrativt team samt koordinering & kommunikation

Portrætfoto af Mie M.

Mie Hjorth Matthiesen

Konsulent

Koordinering & Kommunikation