Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Modernisering

Korrespondancemeddelelse

Opdateret 16. februar 2023

Aktuel status

Projektet er overgået til at være et implementeringsprojekt. Mere info følger.

De tekniske profiler i FHIR, de sundhedsfaglige anbefalinger og use case-beskrivelser er tilgængelige her: https://medcomdk.github.io/MedComLandingPage/

FHIR-korrespondancemeddelelsens indhold og funktionaliteter

Korrespondancemeddelelsen (KM) er en fritekstbaseret standard​ som anvendes til sikker kommunikation af patienthenførbare informationer​ på især sundhedsområdet. Korrespondancemeddelelsen er et vigtigt redskab i den tværsektorielle kommunikation, hvor meddelelsen anvendes bredt (over 70 it-systemer anvender KM). Meddelelsen benyttes hovedsageligt af praktiserende læger, kommuner og sygehuse​, mens korrespondancemeddelelsen er i sin opstartsfase indenfor psykiatrien og socialområdet.

Formålet med FHIR-KM er at:

  • Understøtte digital kommunikation mellem sundhedsvæsnets parter
  • Understøtte og styrke opstarten af digital kommunikation mellem det sociale-, psykiatriske- og somatiske område
  • Give mulighed for at vedhæfte og udveksle digitale bilag mellem forskellige aktører
  • Understøtte mulighed for automatisk fordeling ved modtagelse af en FHIR-Korrespondancemeddelelse via brug af fælles nationale kategorier
  • Understøtte regionale samarbejdsaftaler ved at bevare muligheden for at anvende regionalt aftalte emneord

I den nye FHIR-KM bliver det bl.a. muligt at vedhæfte bilag og formatere tekst i et større fritekstfelt (fed skrift, understreg, tabeller m.m.). Det bliver også muligt at besvare eller videresende en tidligere modtaget korrespondance inkl. bilag.

Derudover indsættes et selvstændigt felt til kategorier (overordnede overskrifter) indeholdende en national liste med en række fastlagte foruddefinerede kategorier, som bl.a. muliggør fordeling af meddelelser ved modtagelse. Det bliver muligt at påsætte prioritet på meddelelser, som har den nationale kategori ”Vedr. henvisning”.  

Der anvendes unikke ID’er i meddelelsen, således at meddelelsen teknisk kan kædes sammen med andre meddelelser og dermed øge læseoverblikket for det kliniske personale. Samtidig understøttes tydelig angivelse af afsender (signatur) på meddelelsen.

Den internationale titel for FHIR-Korrespondancemeddelelsen er: CareCommunication. 

Overgangsperiode med samtidig drift af DIS91/XDIS91 og FHIR-KM

FHIR-KM skal på sigt erstatte den eksisterende korrespondancemeddelelse DIS91/XDIS91, som dermed udfases.

Der forventes en gradvis implementering af FHIR-KM, men det tilstræbes dog, at overgangsperioden skal være så kort som mulig. For de store aktører og anvendere af korrespondancemeddelelsen, såsom regioner, kommuner og lægepraksis, arbejdes der hen mod en fælles periode for overgang til FHIR-KM.

Der er aktuelt en større afklaringsproces i gang for håndtering af overgangsperioden, herunder eventuelle services/løsninger, som kan understøtte overgangen.  

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Kontakt

Portrætfoto af Kirsten

Kirsten Ravn Christiansen

Konsulent

Kommuneteam