Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Praksis

LÆ-blanketter

Opdateret 15. februar 2023

Ved social-lægeligt samarbejde formidles relevante sociale og lægelige oplysninger mellem kommuner og læger med henblik på at opnå den optimale sagsbehandling for borgerne. Oplysningerne udveksles via LÆ-blanketter, fastlagt af Lægeforeningens Blanketudvalg og KL.

I forbindelse med MedCom’s LÆ-blanketprojekt er der udviklet og dokumenteret en standard for Dynamiske Blanketter (DDB 1.0) samt Den Gode LÆ Service, som håndterer elektronisk kommunikation af LÆ-blanketter.

MedCom-standarderne er implementeret af alle lægesystemleverandører.
LÆ-attesterne indhentes via EG A/S’s løsning til elektronisk sagsbehandling (Netforvaltning Sundhed), som anvendes af alle kommuner og af Udbetaling Danmark.

Digitale LÆ-blanketter

LÆ 115 Journaloplysninger fra speciallægepraksis (og anmodning om samme LÆ 111)
LÆ 125 Statusattest (og anmodning om samme LÆ 121)
LÆ 135 Specifik helbredsattest (og anmodning om samme LÆ 131)
LÆ 145 Generel helbredsattest (og anmodning om samme LÆ 141)
LÆ 145F Generel helbredsattest på nyankommen flygtning (og anmodning om samme LÆ 141F)
LÆ 225 Attest vedrørende kronisk sygdom (og anmodning om samme LÆ 221)
LÆ 265 Lægeattest til rehabiliteringsteam (og anmodning om samme LÆ 261)
LÆ 285 Attest til sygedagpengeopfølgning (og anmodning om samme LÆ 281)
UD 235 Attest vedr. sygdom i forbindelse med graviditet fra Udbetaling Danmark (og anmodning om samme UD 231)

Alle de nævnte LÆ-blanketter er tilgængelige i Dynamisk Blanketformat for elektronisk forsendelse.

Se det fulde overblik over alle attester. Link skal opdateres.

Kontakt

Portrætfoto af Rikke

Rikke Viggers

Konsulent

Praksis-lab.team