Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Modernisering

Roadmap for FHIR-standarder

Opdateret 15. februar 2023

I MedCom13 skal der udarbejdes et opdateret roadmap for modernisering af alle EDIFACT og OIOXML standarder, med afsæt i forretningsmæssige behov for videreudvikling og vurdering af balancen mellem dataforsendelse og datadeling. Med afsæt i MedComs behovskatalog er MedComs styregruppe og den Nationale Bestyrelse for Sundheds-IT tidligere forelagt særlige behov for:

 • Optimering af henvisningsflow mellem almen lægepraksis og sygehuse
 • Tidssvarende laboratoriesvar-standarder svarende til gældende parakliniske analysemetoder
 • Generisk kommunehenvisning, herunder til brug for udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering

Roadmappet udarbejdes i løbet af 2023.

Baggrundsviden

MedCom igangsatte i juni 2019 udarbejdelsen af et roadmap for udfasning af EDIfact som led i MedComs projekt om Modernisering af standarder.

Processen har involveret først en afdækning af landskabet hos relevante systemleverandørerne. Første udkast til roadmap blev herefter sendt i høring hos systemleverandørerne og andet udkast efterfølgende regionerne (RITA), kommunerne (KL og KOMBIT) samt almen praksis (PLO og PLSP). Konklusionen har været klar i forhold til, at EDIfact ikke skal erstattes af OIO-XML, men at man overgår til HL7 hurtigst muligt og senest i 2030.

På baggrund heraf har MedCom sammen med Rambøll opsummeret processens konklusioner for overgang fra EDIfact til HL7 FHIR som følgende:

 • Der er for mange formater i dag i de standarder, som vedligeholdes af MedCom. Det er nu en målsætning i dansk sundhedsvæsen at anvende de internationale HL7-standarder på it-området, HL7 CDA til datadeling og HL7 FHIR til meddelelser.
 • EDIfact og OIOXML har begrænsninger sundhedsfagligt og teknisk, der gør det hensigtsmæssigt at forlade dem.
 • HL7-standarderne er opbygget med sundhedsvæsenet for øje og er baseret på denne sektors informationsbehov. Det betyder en bedre understøttelse af sundhedsfagligt indhold.

Se hele Roadmap’et (pdf).

Overgangen følger disse principper:

 • Sundhedsfaglige perspektiver og problemstillinger driver skift af standarder frem for tekniske perspektiver.
 • Fokus i overgangen er på transporten mellem systemerne, mens de interne forhold i fagsystemerne er out of scope.
 • Overgangen skal i videst muligt omfang tilrettelægges med konverteringsmekanismer, så afsendere og modtagere kan gennemføre overgangen i egen takt.
 • Konvertering af meddelelser må ikke betyde, at modtager får tab af data. I transporten og modtagelsen skal det sikres, at brugerne får alle sundhedsfagligt relevante oplysninger.
 • Ansvaret for mappning flyttes fra afsenders til modtagers system for at belønne first-movers. Der udvikles en mappningskomponent til hjælp for de systemer, der ikke implementerer HL7.
 • Der skal udarbejdes et nationalt grundlag for HL7 FHIR for at sikre interoperabilitet og effektiv udvikling af standarder.
 • Roadmap for overgangen skal være robust i forhold til eventuel modernisering af infrastruktur med overgang til eDelivery.
 • Udviklingen og vedligeholdelsen af nye HL7 FHIR-standarder skal ske i overensstemmelse med MedComs governancemodel for standarder og dermed at der sker en uændret styring af nationale standarder.

Kontakt

Portrætfoto af Michael

Michael Johansen

Chefkonsulent

Standardteam