Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Sundhedsjournalen

Sundhedsjournalen

Opdateret 15. februar 2023

Projektet indeholder

Kommunal adgang til Sundhedsjournalen

Opkobling af almen lægepraksis

Opkobling af speciallægepraksis

Kvalitet af EPJ upload

Danske Regioner arbejder sammen med parterne med en vision for det videre arbejde med Sundhedsjournalen. Arbejdet har stor fokus på at øge kendskabet til Sundhedsjournalen blandt de mange potentielle brugere på offentlige og private sygehuse samt i kommuner og praksissektor. Den organisatoriske implementering af Sundhedsjournalen i kommuner og praksissektor hænger naturligt sammen med MedComs rolle ifm. både meddelelseskommunikation og datadeling via den fælles infrastruktur. Sundhedsjournalens projektledelse har derfor udtrykt ønske om en aktiv MedCom indsats på disse områder i MedCom13.

MedCom ejer SUP-standarden, der sikrer lokale journaldatas tilgængelighed i Sundhedsjournalen. Der er identificeret behov for en konsolidering af datakomplethed og parternes opdateringsfrekvenser, der qua ejerskabet bør løses via forbedret MedCom certificering af de lokale journalsystemers dataleverancer. I 2023 vil fokus dog være på pseudonymisering og overgang fra SHAK til SOR-koder i regionernes dataleverancer.

I forlængelse af MedComs arbejde med Ét Samlet Patientoverblik, Digital Almen Praksis og modernisering af MedCom kommunikationen opstår nye muligheder for at berige Sundhedsjournalen med nye datakilder. Der er fra Sundhedsjournalens projektledelse udtrykt ønske om, at MedCom påtager sig ansvaret for sådanne delprojekter i en forestående udbygning af Sundhedsjournalen, med særlig fokus på deling af data fra speciallægepraksis via SENTINEL, strukturerede data af de praktiserende læger via PLSP og data fra kommunerne.

Siden bliver opdateret med konkrete projekter.

Kontakt

Portrætfoto af Lars H.

Lars Hulbæk

Direktør

Systemforvaltnings-team

Portrætfoto af Jens

Jens Rahbek Nørgaard

Chefkonsulent

Systemforvaltnings-team