Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

De gode EDIFACT-henvisninger

Opdateret 14. februar 2023

Her findes de senest tilrettede versioner af standarderne.

Vi forsøger løbende at indskrive de rettelser/præciseringer, der må komme i standarddokumentationen med tydelig markering af, hvornår den sidste rettelse er indført. 

REF01 Den gode sygehushenvisning

Link til dokumentation.

Link til testeksempler.

Tillæg til Den gode Henvisning, “Den gode Pakkehenvisning”

Med indførelse af ventetidsgaranti og den opprioriterede behandling af patienter med mulig cancersygdom og for at sikre, at henvisninger sendes hurtigt til den korrekte sygehusafdeling/det korrekte lokationsnummer, er pakkehenvisninger/pakketabellen indført. Det betyder, at leverandørerne skal indlæse pakketabellen regelmæssigt hos deres kunder og udvikle et modul, så henvisningerne baseres på, hvem der skal modtage dem.

Pakketabellen findes her: https://medcom.medware.dk/ under fanen Nationale udtræk. Den opdateres hver dag.

Dokumentation og øvrigt materiale til “Den gode Pakkehenvisning”.


REF02 Den gode billeddiagnostiske henvisning

Link til dokumentation

Link til testeksempler


REF06 Den gode speciallægehenvisning

Link til dokumentation

Link til testeksempler


REF07 Den gode fysioterapihenvisning

Link til dokumentation

Link til testeksempler

Download oversigt over fysioterapikoder


REF08 Den gode fodterapihenvisning

Link til dokumentation

Link til testeksempler


REF10 Den gode psykologhenvisning

Link til dokumentation

Se i øvrigt også henvisningskoder

Link til testeksempler


REF12 Den gode Øfeldt-henvisning

Link til dokumentation

Link til testeksempler

Kontakt

Portrætfoto af Gitte

Gitte Henriksen

Projektmedarbejder

Praksis-lab.- og standardteam