Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Hjemmemålinger/Klinikmålinger

Opdateret 15. februar 2023

Koder for hjemmemålinger 

Patienter laver en lang række målinger i hjemmet i forbindelse med kontrol af sygdomme.

Disse målinger samles op i den praktiserende læges it-system eller i KIH-databasen.

Læger laver ligeledes en lang række målinger i deres klinik, som ligeledes indføres i deres it-journalsystem.

For at sikre at disse målinger opsamles korrekt og angives med korrekte enheder og metoder, udgiver MedCom en tabel med angivelse af de koder og undersøgelser, som kan måles i ovennævnte situationer.

Tabellen er opbygget, så man på hovedsiden kan se alle relevante målinger med tilhørende NPU- eller lokale koder, kortnavne og officielle NPU-navne, antal decimaler resultaterne angives med samt den enhed, som resultatet skal angives med. For enkelte målinger er der også kommentar til den enkelte kodes anvendelse.

På undersider(faner) findes de måleapparater, som MedCom har afprøvet til hjemme- og klinikmåling til bestemte parametre, samt hvilke målinger de kan anvendes til.

Oversigt over hjemmemålinger (Excel) – NPU-koder og beskrivelse af anvendelse.

Testprotokoller og Testeksempler – til anvendelse for hjemmemålinger.

MedCom-godkendte apparater (Excel) – Liste over måleapparater godkendt af MedCom.

Kontakt

Portrætfoto af Marianne

Marianne Broholm

Konsulent

Praksis-lab.team