Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Nationale test-CPR-numre

Opdateret 13. februar 2023

Sundhedsvæsenet har behov for at anvende valide personnumre med fiktive data i produktionsmiljøer til brug for test. Anvendelsen af ”rigtige” CPR-numre til testformål har gennem mange år været nødvendig for at sikre korrekt anvendelse, funktionalitet og til fejlfinding i sundhedssektorens it-systemer. Hidtil har der været brugt varierende testpersoner, hvor Nancy Ann Berggren nok er den mest kendte.

Med det stigende antal udenlandske personer, som får dansk CPR-nummer, er der tiltagende risiko for, at de CPR-numre, der er anvendt til test, bliver tildelt rigtige personer, og dermed konflikter med de testdata, der er anvendt i it-systemerne.

MedCom har efter beslutning i MedComs styregruppe den 28. november 2016 og efter CPR-kontorets anvisning, fået udarbejdet en officiel liste over test-CPR-numre. Test-CPR-numrene overholder CPR-syntaksen – dvs. uden modulus 11-valideringen med kontrolciffer på sidste position. Test-CPR-numrene er med meget høje løbenumre og er derfor velegnede til testformål. Der er ligeledes fiktive adresser og familierelationer i listen, som kan indgå direkte i MedComs standarder og testeksempler.

Test-CPR-numrene SKAL fremover anvendes til testformål i sundhedssektoren til afløsning for hidtil anvendt praksis. Det er således KUN CPR-numre fra denne liste, der fremover finder anvendelse i forbindelse med aftestning i produktionssystemer. Test-CPR-numrene kan også anvendes i testsystemer.

Download listen over nationale test-CPR-numre (Excel).

Testeksempler til MedComs standarder er tilrettet, så der fremover kun indgår CPR-numre fra denne liste.

For it-leverandører og andre, der hidtil har anvendt test-CPR-numre af anden oprindelse, vil vi endnu engang kraftigt opfordre til, at disse oplysninger fjernes fra alle it-systemer hurtigst muligt.

Er der spørgsmål/kommentarer, er man meget velkommen til at kontakte MedCom på hua@medcom.dk.

Kontakt

Portrætfoto af Hussein

Hussein Ali Al-Issa

Konsulent

Standardteam