Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Den gode KIH-service

Opdateret 14. februar 2023

Monitoreringsdata gemmes i den nationale database for Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH-DB). Da mange eksisterende løsninger fungerer som stand alone med egne databaser og ofte også egne portaler til visning af disse data, skal monitoreringsdata overføres til KIH-databasen for at stille dem til rådighed for alle aktører – på tværs af såvel regioner som sektorer. Alle målinger indrapporteres/sendes som udvidede laboratoriesvar.

Til det formål er web-servicen MonitoreringDatasetService (MDSS) udviklet. KIH-DB udstilles på Sundhedsdatanettet (SDN), og sikkerhedsmodellen baseres på Den Gode WebService v. 1.0.1, niveau 3 med virksomhedscertificat (VOCES). Da KIH-DB skal kunne tilgås af aktører uden for Sundhedsdatanettet, eksempelvis sundhed.dk, er sikkerhedsmodellen udvidet med Healthcare Service User Identifikation (HSUID)-headeren. HSUID-headeren er beregnet til at fastholde informationer om en bruger af sundhedsfaglige services, hvad enten brugeren er borger eller sundhedsperson.

Der udstilles ligeledes en testudgave af KIH-DB vendt mod internettet, men sikkerhedsmodellen er den samme.

Autorisation af anvendersystemer sker mod en whitelist i webservicen på baggrund af information i systemdelen af ID-kortet. Nye aktører skal henvende sig til MedCom for at blive whitelistet.

Den nuværende KIH-database med tilhørende KIH-service er baseret på OIO-XML i henhold til NSI’s gældende krav og anbefalinger. For at fremtidssikre KIH-infrastrukturen i forhold til NSI’s referencearkitektur for opsamling af data i borgerens eget hjem, har MedCom efter beslutning i styregruppen gennemført

  • En dansk profilering af PHMR/HL7-snitfladen
  • Implementering af PHMR/HL7-snitfladen i KIH-databasen
  • Klargøring af KIH-databasen til at kunne levere data i en IHE/XDS-arkitektur

MedCom har udført dette arbejde i tæt samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen, og opgaveløsningen blev koordineret med GTS-initiativet “Kickstart af Danmark som telemedicinsk foregangsland”.

Download Den Gode KIH-service v. 1.0.2 (pdf).
Link til WSDL og skemaer v. 1.0.2.
Skemadefinition til HSUID-header – klik på Source yderst til højre.

Se også

Kontakt

Portrætfoto af Jens

Jens Rahbek Nørgaard

Chefkonsulent

Systemforvaltnings-team

Portrætfoto af Søren

Søren Gammelgaard

Konsulent

Standardteam