Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

De gode XML-kommunemeddelelser

Opdateret 13. februar 2023

Her findes den senest tilrettede version af standarden.

Vi forsøger løbende at indskrive de rettelser/præciseringer, der må komme i standarddokumentationen med tydelig markering af, hvornår den sidste rettelse er indført. 

Alle XML-brevene kan downloades som pdf-fil. 

Her kan man se version af namespace på de enkelte meddelelser

XDIS20 – Det gode XML indlæggelsesadvis (NotificationOfAdmission)
XDIS17 – Det gode XML udskrivningsadvis (NotificationOfDischarge)
XDIS16 – Den gode XML indlæggelsesrapport (ReportOfAdmission)
XDIS18 – Den gode XML udskrivningsrapport (ReportOfDischarge)
XDIS19 – Den gode XML melding om færdigbehandling (NotificationOfEndedTreatment)
XDIS21 – Den gode XML plejeforløbsplan (ProgressOfCarePlan)

XML testeksempler:
Testeksempel til NotificationOfAdmission 
Testeksempel til NotificationOfDischarge 
Testeksempel til ReportOfAdmission 
Testeksempel til ReportOfDischarge
Testeksempel til NotificationOfEndedTreatment
Testeksempel til ProgressOfCarePlan

EDI testeksempler:
Testeksempel til  Indlæggelsesadvis
Testeksempel til  Udskrivningsadvis

Udover dette findes også en konverter, som kan oversætte XML til EDIFACT og vise versa. Konverteren kan findes her: https://testtools.medcom.dk 

Kontakt

Portrætfoto af Ole

Ole Vilstrup Møller

Konsulent

Standardteam