Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Speciallægepraksis

Opdateret 15. februar 2023

Her kan downloades den nyeste liste over alle speciallæger med ydernumre i Danmark fordelt på heltids- og deltidspraksis med angivelse af EDI-lokationsnummer og hvilket system den enkelte praksis har.

Download-vejledning:

Tryk på det understregede filnavn for at downloade listen.

Oversigten findes i:
1. Excel-format speclaeger.xls 
2. Kommasepareret speclaeger.csv
3. ZIP-fil speclaeger.zip (hent evt. unzipper hos http://www.winzip.com)

Oversigten er opdateret 05.02.2023

Oversigt over de forskellige specialer (Excel), opdateret 03.01.2017

Hvis du ønsker at blive orienteret, når oversigten bliver opdateret, kan du tilmelde dig en mail-liste hos Diana Terkelsen, dla@medcom.dk

Kontakt

Portrætfoto af Gitte

Gitte Henriksen

Projektmedarbejder

Praksis-lab.- og standardteam