Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Hvem er vi?

Systemforvaltningsteam

Teamets hovedopgave er at sikre stabil og sikker drift samt vedligeholde og udvikle de tre fællesoffentlige it-infrastrukturer Sundhedsdatanettet (SDN), Videoknudepunktet (VDX) samt KIH.

Formål og arbejdsopgaver

Systemforvaltningsteamet og arbejdet med system- og sikkerhedsforvaltning i MedCom har eksisteret siden 2003, hvor SDN blev etableret. VDX kom til i 2009 og KIH i 2014. Anvendelse af selve begrebet “systemforvaltning” er dog først kommet til de senere år, hvor SDN, VDX og KIH blev en del af porteføljen af fællesoffentlige sundheds-it-systemer under FSI.

Målet for MedCom som systemforvalter er overordnet set at bidrage til at sikre stabil og sikker drift samt vedligeholde og udvikle SDN, VDX og KIH. Dette sker via et godt og tæt samarbejde med leverandørerne og vedholdende opfølgning på krav af den daglige drift. Sikkerhedsforvaltningen sker gennem standarden ISO27001 og med både løbende og årlige aktiviteter som driftsmøder, risikovurdering, test af beredskab, it-revision osv. Herudover deltager MedCom aktivt i det nationale arbejde med udmøntningen af sundhedssektorens cyber- og informationssikkerhedsstrategi.

MedCom’s Systemforvaltningsteam koordinerer udviklingen af SDN, VDX og KIH bl.a. gennem brugergrupperne og ud fra en forretningsmæssig forståelse og høj teknisk faglighed, herunder for sammenhænge i infrastrukturer og systemer nationalt, regionalt, kommunalt og hos almen praksis. Herudover er der en række styrings-, aftale- og budgetmæssige opgaver i relation til forretningsstyregruppe, FSI og brugergrupper.

Du kan læse mere detaljeret om teamets opgaver her.

Kontaktoplysninger

Ønsker du at kontakte teamet, så kan du finde alle kontaktoplysninger nedenunder.

Portrætfoto af Jens

Jens Rahbek Nørgaard

Chefkonsulent

Systemforvaltnings-team

Portrætfoto af Jesper

Jesper Søderberg Knudsen

Konsulent

Systemforvaltnings-team

Portrætfoto af Lars Hillerup

Lars Hillerup

Konsulent

Systemforvaltnings-team

Portrætfoto af Lars H.

Lars Hulbæk

Direktør

Systemforvaltnings-team

Portrætfoto af Lone

Lone Høiberg

Konsulent

Systemforvaltnings-team

Portrætfoto af Peder

Peder Illum

Konsulent

Systemforvaltnings-team

Portrætfoto af Per

Per Abildgaard

Konsulent

Systemforvaltnings-team

Portrætfoto af Tanja

Tanja Gerner Jusslin

Konsulent

Systemforvaltnings-team