Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Praksis

Digital løsning til gravide

Opdateret 12. januar 2023

Projektet indeholder

Digital svangrejournal i almen praksis

Digital løsning til gravide – CDA’er

Med Sundhedsministeriets fødselspakke ”En god og sikker start” på livet er der afsat 20 mio. kr. til at igangsætte et projekt med udvikling af en digital løsning til understøttelse af graviditetsforløbet og erstatte de eksisterende fysiske journaler. Projektet er forankret i Sundhedsministeriet. Hovedprojektet er forankret i Sundhedsdatastyrelsen.

Der er udviklet en løsning som blev pilotafprøvet i 2022 og som skal gennemgå rettelser inden national implementering.

Denne anden fase i projektet ”Digital løsning til graviditetsforløb” betegnes som et modningsprojekt (GMv2) som bygger videre på den løsning, som er udviklet og pilottestet i fase 1 (GMv1) med henblik på tværsektoriel datadeling og deling af data med den gravide. Formålet med GMv2 er at sikre, at den pilotafprøvede digitale løsning til understøttelse af graviditetsforløb, modnes til implementering samt videreudvikles i overensstemmelse med de ambitioner, der er angivet i Strategi for digital Sundhed 2018-2024.

MedCom har to aktier i projektet. Den ene er at udbrede løsningen til almen praksis og den anden er at opdatere de standarder, der blev brugt i pilotafprøvningen.

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Kontakt

Portrætfoto af Mie M.

Mie Hjorth Matthiesen

Konsulent

Koordinering & Kommunikation