Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Praksis

Digital svangrejournal i almen praksis

Opdateret 16. februar 2023

Projektet indeholder

Overblik

Digital svangrejournal i almen praksis

Digital løsning til gravide – CDA’er

Baggrund

Det nationale projekt ”Digital løsning til graviditetsforløb” har siden 2019 arbejdet på en digital løsning i samarbejde med parterne (PLO, regionerne, DR, kommunerne, KL, MedCom og SDS). Den digitale løsning skal ligge til grund for den fremtidige kommunikation på tværs af de tre sektorer. Udgangspunktet for den digitale løsning er de eksisterende papirbårne journaler: svangerskabsjournalen og vandrejournalen.
Som led i dette arbejde er der udviklet en national Graviditetsmappe med det formål at dele data på tværs af de tre sektorer. Ved fuld national implementering betyder det, at alle tre sektorer henter oplysninger om den gravide i den digitale graviditetsmappe i stedet for den papirbårne vandrejournal, som i dag formidler data mellem de tre sektorer.

Løsning til almen praksis

PLO, Lægesystemleverandørerne, PLSP og MedCom har sammen udviklet en løsning til almen praksis, som ”taler sammen med” den nationale Graviditetsmappe.
Der er lavet en brugergrænseflade (Digital Svangrejournal, DSJ) som understøtter de arbejdsgange den praktiserende læger har i et graviditetsforløb. Derudover indgår et spørgeskema til de gravide, som sendes fra lægesystemet via Min Læge app forud for første konsultation hos lægen. Spørgeskemaet indhenter oplysninger som lægen og den gravide drøfter ved første konsultation. Besvarelserne overføres automatisk til Digital Svangrejournal, hvor de kan redigeres og suppleres af lægen. Denne løsning er blevet specielt godt modtaget blandt lægerne i pilotafprøvningen.
Oplysningerne fra Digital Svangrejournal overføres og deles i den samlede nationale løsning med de andre parter via graviditetsmappen. I den netop gennemførte pilot har det været aftalt, at den praktiserende læge derudover sender en sygehushenvisning (REF01) til sygehuset fra lægepraksissystemet med udvalgte data fra svangrejournalen. Dette blev aftalt for at sikre sammenhængen i forløbet og henvisningsflowet på sygehusene parrallet med pilotafprøvningen.

En afkoblet løsning til almen praksis

Da den nationale Graviditetsmappe ikke er klar til national implementering. Der er imidlertid interesse for at udbrede Digital Svangrejournal (DSJ) til hele almen praksis sideløbende med, og til dels afkoblet fra, færdiggørelsen af Graviditetsmappen. Det er forventningen at en løsning til almen praksis kan være klar og implementeret før GMv2 er fuld implementeret i regionerne.
En såkaldt ’afkoblet løsning’ til almen praksis indebærer, at den praktiserende læges første møde med den gravide digitaliseres, uafhængigt af GMv2. En stor del af de relevante oplysninger til oprettelse af svangreforløbet indhentes via spørgeskemaet forud for konsultationen. Og oprettelsen af svangerskabsjournalen og vandrejournalen sker i Digital Vandrejournal. Lægen kan efterfølgende sende svangerskabsjournalen som en PDF vedlagt en sygehushenvisning (REF01). Den afkoblede digitale løsning understøtter dermed første konsultation og muliggør udbredelse i almen praksis inden GMv2 er fuld implementeret i 2025.

Kontakt

Portrætfoto af Rikke

Rikke Viggers

Konsulent

Praksis-lab.team

Portrætfoto af Mie M.

Mie Hjorth Matthiesen

Konsulent

Koordinering & Kommunikation