Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

MEDREF

Opdateret 14. februar 2023

EDIFACT Meddelelsesimplementerings- guidelines (MIG) for Henvisningsmeddelelser MEDREF. 
Version 2.0  01. december 1996.

Download (pdf) 

Ovenstående danner grundlaget for Den gode henvisning, som bruges i MedCom til udveksling af sygehushenvisning, billeddiagnostisk henvisning og speciallægehenvisning.