Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Kommuner

Sygehusadviser og fælleskommunal beskedfordeler

Opdateret 23. januar 2023

Projektet indeholder

Overblik

Deltagere

Sygehusadviser og fælleskommunal beskedfordeler

Om den fælleskommunale beskedfordeler

Den fælleskommunale beskedfordeler (KOMBIT beskedfordeler) er én af ud flere støttesystemer, som indgår i den fælleskommunale infrastruktur. Den fælleskommunale beskedfordeler distribuerer beskeder mellem forskellige fagsystemer i og på tværs af kommuner.

I forhold til fordeling af sygehusadviser er der to komponenter: Beskedagenten, som leveres af MultiMed, samt den Fælleskommunale beskedfordeler, som leveres af KMD. Beskedagenten sørger for, at sygehusadviser, som sendes fra EPJ-systemerne, indpakkes i en KOMBIT beskedkuvert, som anvendes i beskedfordeleren.

Beskedfordeling af sygehusadviser til EOJ-system og SAPA

Beskedfordeleren kan bl.a. anvendes til fordeling af sygehusadviser. Ved at omlægge modtagelse af sygehusadviser til at ske gennem den fælleskommunale beskedfordeler vil kommunerne kunne modtage sygehusadviser i både EOJ-systemet og SAPA (kommunernes Sags- og Parts Overblik).

Ved omlæggelsen skal EPJ-systemerne sende sygehusadviser til et nyt lokationsnummer i kommunen. Det nye lokationsnummer anvendes af MultiMed i beskedagenten. Der er oprettet nye (inaktive) lokationsnumre i SOR til dette i alle kommuner, som aktiveres i takt med, at kommunerne omlægger modtagelsen af sygehusadviser til at ske gennem den fælleskommunale beskedfordeler. Navngivningen af de 98 lokationsnumre/SOR-enheder er ”Sygehusadviser, X kommune” og er placeret i SOR-hierarkiet under SI-niveauet ”Kommunens kommunikation”.

Omlægning vil ikke influere kommunens aktuelle arbejdsgange
Kommunen modtager sygehusadviser som hidtil, blot via en ny teknisk vej og med visning i SAPA.

Beskedfordeling af sygehusadviser til flere fagsystemer

I nogle kommuner er der behov for fordeling af sygehusadviser til flere fagsystemer end EOJ-systemet og SAPA. Det gælder fx i kommuner, hvor der anvendes et andet it-fagsystem på socialområdet. Dette er ikke muligt med nuværende version af beskedfordeleren men bliver muligt i forbindelse med, at den fælleskommunale beskedfordeler videreudvikles til at kunne håndtere det nye sygehusadvis. Derved vil andre kommunale fagsystemer kunne integrere til beskedfordeleren og få mulighed for at modtage sygehusadviser.

Proces for omlæggelse af sygehusadviser til modtagelse gennem den fælleskommunale beskedfordeler

Alle EOJ-leverandører er i stand til at modtage sygehusadviser gennem den fælleskommunale beskedfordeler, og udrulningen til kommunerne er i gang. Se status for udrulning
Processen for omlæggelse af sygehusadviser er detaljeret beskrevet i digitaliseringskataloget og tilhørende drejebog og består i hovedtræk af følgende trin:

  1. Kommunen aftaler dato for omlægning med EOJ-leverandør (tirsdag, onsdag og torsdag anbefales).
  2. Kommunen informerer relevante parter om dato for omlægning (se drejebog)
  3. Kommunen indgår databehandleraftale med MultiMed (leverandør af beskedagent)
  4. MedCom beder SOR aktivere lokationsnummer til modtagelse af sygehusadviser (senest 2 uger før omlægning)
  5. MedCom orienterer regionernes EDI-ansvarlige om ændringen jf. tjekliste til kommunerne vedr. lokationsnumre (pdf)
    (1-2 uger før omlægning)
  6. MedCom flytter meddelelserne til det nye lokationsnummer (dagen før omlægning)
  7. Der afholdes fælles klarmeldingsmøde, som kommunen har indkaldt til (dagen før omlægning)
  8. Omlægningen gennemføres (KMD Connect)

Kontaktpersoner

Portrætfoto af Karina L.

Karina Møller Lorenzen

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Mie B.K

Mie Borch Dahl Kristensen

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Ole

Ole Vilstrup Møller

Konsulent

Standardteam