Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Kommuner

FMK i kommunerne

Opdateret 12. januar 2023

Projektet indeholder

Overblik

Vejledninger

Support

FMK i praksissektoren

FMK i kommunerne

Fælles Medicinbeslutningsstøtte (FMB)

Dosisdispensering

I MedComs projektperiode12 (2021-2022) ligger en basisopgave i fortsat at sikre korrekt anvendelse af FMK på ældreområdet, misbrugscentre og de sociale institutioner. Basisopgaven består i at varetage kommunernes interesser ift. FMK både i form af deltagelse i Sundhedsdatastyrelsens end2end-test med leverandører, deltagelse i FMK-governancegrupper samt koordinering på tværs af sektorer. Herudover faciliterer og planlægger MedCom møder i en FMK-ERFA-gruppe bestående af kommunale repræsentanter, som anvendes til sparring ift. kommunernes interesser. 

Alle kommuner har gennem flere års målrettet implementeringsindsats taget fælles medicinkort i brug på det traditionelle ældreområde. Medio 2016 havde alle 98 kommuner ibrugtaget FMK både teknisk og organisatorisk. Efterfølgende var der i MedCom11-projektperioden (2018-2020) fokus på at få social- og misbrugsområdet til at anvende FMK. MedCom havde i projektperioden særligt fokus på at yde implementeringsstøtte til ibrugtagning af FMK samt MedComs korrespondancemeddelelse på både social- og misbrugsområdet. 

Ifølge bekendtgørelsen omkring brugen af FMK er læger forpligtet til at ordinere via FMK. Den vigtigste opgave i projektet var at sikre, at alle læger på misbrugsområdet ordinerede alt på FMK fra første kontakt med borgeren. På baggrund af anbefalinger fra tidligere udarbejdet analyserapport, der var gennemført på misbrugsområdet, blev vi bekendt med, at læger på misbrugsområdet stort set ikke kommunikerede elektronisk med andre parter i sundhedssektoren. Den største gevinst for lægerne på misbrugsområdet ville derfor være, hvis de fik implementeret et lægepraksissystem og derigennem kunne ordinere i FMK, sende henvisninger, sende laboratorierekvisitioner, få laboratoriesvar, modtage epikriser og generelt kommunikere med andre parter i sundhedssektoren via MedCom-korrespondancemeddelelser. 

Derudover var MedComs anbefaling, at det resterende sundhedsfaglige personale skulle håndtere FMK via et sundhedsfagligt it-system med integration til FMK. Dette for at opnå det største kvalitetsløft og gevinst for det enkelte misbrugscenter. 

Det sociale område er bedre it-understøttet, hvilket gør, at stort set alle kommunale sociale institutioner i dag benytter et FMK-integreret it-fagsystem til håndtering af medicin til borgere, de har i aktuel behandling, samt at de kommunikerer med almen praksis og sygehusene via korrespondancemeddelelser. 

De to projekter har i hver sin projektperiode været vedtaget i den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it samt i MedComs styregruppe. Endvidere er projektet omkring social- og misbrugsområdet fortsat forankret i strategi for digital sundhed 2018-2022 “Et sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle”, hvor initiativ 2.4 omhandler mere sikker medicinering på bosteder og misbrugscentre. 

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Kontaktpersoner

Portrætfoto af Karina H.

Karina Hasager Hedevang

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Iben

Iben Søgaard

Projektmedarbejder

Kommuneteam