Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Kommuner

Praksis

Sygehus

Dosisdispensering

Opdateret 10. februar 2023

Projektet indeholder

Overblik

Vejledninger

Support

FMK i praksissektoren

FMK i kommunerne

Fælles Medicinbeslutningsstøtte (FMB)

Dosisdispensering

Aftale med lægerne om dosispakket medicin

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har indgået en midlertidig covid-aftale med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) om dosispakket medicin til borgere tilknyttet den kommunale hjemmepleje, sygepleje eller plejehjem og botilbud i en midlertidig periode under Covid-19.

FAQ

MedCom har udarbejdet en FAQ vedr. den midlertidige aftale.