Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Praksis

FMK i praksissektoren

Opdateret 12. januar 2023

Projektet indeholder

Overblik

Vejledninger

Support

FMK i praksissektoren

FMK i kommunerne

Fælles Medicinbeslutningsstøtte (FMB)

Dosisdispensering

Alle lægepraksis har gennem de seneste års målrettede implementeringsindsats taget Fælles Medicinkort i brug og anvender systemet konsekvent via integration i eget lægepraksissystem.

I takt med, at de fleste af sundhedsvæsenets parter har taget FMK i brug, er hovedfokus nu på kvalitet og fælles forståelse for vigtigheden af tværsektorielt samarbejde omkring FMK – dette med henblik på at sikre det samlede overblik over den medicin, patienten/borgeren får.

For at sikre, at FMK som arbejdsredskab fungerer optimalt for alle parter, udvikles der hele tiden på forbedringer og nye tiltag i FMK med baggrund i ønsker fra brugere samt krav fra vejledninger/lovgivning.

Der er i regi af MedCom nedsat en FMK-Supportforumgruppe, som mødes 2 gange om året. Formålet med gruppen er at erfaringsudveksle og drøfte problemstillinger, nye tiltag og ændringer i FMK. Gruppen består af repræsentanter fra Trifork, SDS, datakonsulentordningen, LPS-supportere og MedCom. Se referater, materiale mv. fra møderne.

Der udarbejdes månedlige anvendelsesstatistikker med udgangspunkt i antal af medicinkortajourføringer, som kan tilgås her på siden. Derudover vil det være muligt at følge status på recertificering af de enkelte leverandører, herunder hvilken version af FMK, der tages i anvendelse.

DDV i praksis

Alle læger er ifølge bekendtgørelse om registrering af medicin og vacciner forpligtet til at anvende Det Danske Vaccinationsregister (DDV) og her registrere samtlige vaccinationer, som gives i klinikken.

DDV er integreret i FMK, og løsningen er udviklet og implementeret i relevante lægesystemer. DDV kan desuden tilgås via www.sundhed.dk og www.fmk-online.dk.

DDV bliver på samme måde som FMK løbende forbedret og udviklet, så det opfylder de behov og krav, der rejses fra brugere og myndigheder. Senest er DDV tilpasset Covid19 og registrering af de vaccinationer, der gives i forbindelse hermed. 

Med DDV skabes et elektronisk vaccinationskort og dermed et samlet overblik over patientens vaccinationer på tværs af sektorerne. Vaccinationsregisteret er et kvalitetssikringsværktøj for sundhedssektoren, og vaccinationsregisteret vil kunne bidrage til at hæve og herefter fastholde kvaliteten og sikkerheden.

Kontaktperson

Portrætfoto af Alice

Alice Ørsted Kristensen

Konsulent

Praksis-lab.team